MARK REIJNDERS

Onderzoek & Onderwijs

Een training over vraag-verlegenheid?
Een quick scan van sociaal beleid?
Benieuwd of een interventie effectief is?

Onderzoek op maat

Onderzoek doen om vraagverlegenheid beter te begrijpen en te helpen bestrijden. Dat is in één zin samengevat wat ik met mijn onderzoek doe.

Mensen die vraagverlegen zijn, zijn per definitie lastig te bereiken. Toch ben ik er – in samenwerking met verschillende organisaties – de afgelopen jaren in geslaagd om met hen in contact te komen.

Ik heb gesproken met verschillende mensen die moeite hebben de weg naar hulp te vinden. Denk aan overbelaste mantelzorgers, mensen met schulden, laaggeletterden, korter en langer opgeleiden, mensen van Nederlandse komaf, maar ook mensen met andere sociaal-culturele achtergronden.

Hierdoor weet ik nu beter waarom zij het moeilijk vinden om hulp te vragen. Benieuwd naar de resultaten van mijn onderzoek? Behoefte aan meer kennis over vraagverlegenheid? Ik schrijf erover (en over mijn andere onderzoek) op mijn blogpagina.

Portfolio sociaal domein en vraagverlegenheid

Display#1
Onderzoek
Proefschrift 'Non-take-up of social support and the implications for social policies'

Artikel 'Wie niet vraagt, die niet wint? Een literatuuronderzoek naar  vraagverlegenheid'

Adviesrapport voor de gemeente Den Haag over vraagverlegenheid

Artikel 'Decentralisatie sociaal beleid in Nederland'

Artikel 'De toekomst van de participatiesamenleving: netwerken in de informele zorg'

Boek 'Een verkenning van de informele zorg van de toekomst'

Sushi
Onderwijs & trainingen

Onderwijsmodule Sociaal beleid en vraagverlegenheid

Lezingen over vraagverlegenheid 

Serious game: beleidssimulatie bezuiniging op de ouderenzorg

Strategiesessie Sociaal beleid

Workshop Toekomst van de informele zorg

Presentatie Mantelzorgers in balans

Masterclass Gezondheid in gemeentelijke besluitvorming

Workshops Transformaties sociaal domein

 

Onderwijs & training op maat

Colleges, workshops, serious games, lezingen, brainstorms, leertrajecten, masterclasses, cursussen, trainingen, lesmodules. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden kan ik op maat gemaakt onderwijs en trainingen ontwerpen en verzorgen.

De afgelopen jaren heb ik daarbij over uiteenlopende thema’s onderwijs en trainingen gegeven. Over vraagstukken van publiek management, complexe politiek-bestuurlijke beleidsprocessen, netwerksamenwerking in het publieke domein, klassieke denkers in de Bestuurskunde, scenarioplanning voor publieke organisaties en nog veel meer.

Ik ben gewend om voor verschillende soorten groepen te staan om mijn kennis over te brengen en om actief met hen aan de slag te gaan. Op basis van relevante wetenschappelijke literatuur, met interactieve werkvormen en actuele cases probeer ik het leerrendement van alle deelnemers te maximaliseren.

Interesse? Neem gerust contact op om de mogelijkheden voor onderwijs en training op maat te bespreken.


Portfolio publiek domein

Display#1
Onderzoek

Adviesrapport 'Gezondheid in gemeentelijke besluitvorming'

Scenarioplanning 'De toekomst van werk in Den Haag'

Onderzoek 'Vermindering regeldruk voor bedrijven'

Toekomstverkenning 'Delft Kennisstad'

Toekomstscenario's gemeente Delft 'Stad=Campus, Campus=stad'

Advisering E-herkenning en digitale dienstverlening

 

Sushi
Onderwijs & trainingen

Trainingen politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Serious games over complexe maatschappelijke opgaven

Strategiesessie Jaarplan, gemeentelijke afdeling SZW

Symposium beleidsevaluatie 'Doen we de goede dingen goed?'

Gastcollege 'Grondslagen van de Bestuurskunde nader geïllustreerd'

Lezing 'Beleid maken in een netwerksamenleving'

Mini-college 'Beleid, tussen strijd en rationaliteit'

 

Samenwerking

Ik werk erg graag samen met anderen in onderzoeks- en onderwijsprojecten. Drie voorbeelden van gezamenlijke onderzoeksprojecten waar ik aan heb bij mogen dragen, zijn het artikel over de decentralisatie van de zorg, de netwerkanalyse in de informele zorg en het onderzoek naar gezondheid in de gemeentelijke besluitvorming.

Op onderwijsgebied heb ik veel cursussen en colleges voor studenten en professionals ontworpen in samenwerking met andere trainers en docenten. Dat had ook als voordeel om onderwijs te verzorgen voor grotere groepen zonder daarbij interactiviteit, persoonlijk contact en kleinschaligheid op te hoeven offeren.

Daarnaast zorgt samenwerking er natuurlijk ook voor dat de kennis en competenties van docenten elkaar kunnen aanvullen en versterken. Een concreet voorbeeld daarvan is mijn samenwerking met andere docenten in het Rijkstraineeprogramma. Bij het ontwerpen van de leergang voor dit programma bracht iedere docent zijn eigen kennis en kunde in.

Samen vormden wij er vervolgens een goed gebalanceerd curriculum van dat trainees een jaar lang volgden. Zij gingen aan de slag met uiteenlopende thema’s, waaronder politiek-ambtelijke verhoudingen, instrumenten en invloed van overheidsbeleid, beleidsprocessen en ethische dilemma’s in het openbaar bestuur.

Arrow-up